วิชาทักษายุค หรือ ทักษามหายุคศาสตร์ บางท่านเรียก
วิชาเลข 8 ตัว เป็นสุดยอดวิชาโหราศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณกาล สามารถค้นหาข้อมูลได้เพียง ม.จ.พรหมมาศ พรหมเมศ (ล.สายวารี) ได้ศึกษาวิชานี้ตอนบวชเรียน และได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ 2 ท่าน โดยลูกศิษย์ท่านหนึ่งคือ อาจารย์ ส.สัจจญาณ (สมศักดิ์ พิมสุรินทร์) ท่านได้นำวิชาทักษายุคมาสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ วัดราชนัดดา

วิชาทักษายุค หรือ ทักษามหายุคศาสตร์ พยากรณ์ง่ายและแม่นยำมาก เป็นวิชาที่มีจุดเด่นต่างๆเช่น
1.ดวงภพ-ดวงชาติ สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของเหตุการณ์
   ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
   จากการสร้างเหตุในปัจจุบัน
2.คาถาบารมี 10 ทัศ ที่ประกอบในรูปดวงทักษายุค ที่
   สามารถนำมาใช้ในการปรับดวงชะตา แก้ไขปัญหาชีวิต
   สร้างบุญ สร้างบารมีให้ชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุข


3.รูปดวงในวิชาทักษายุค ประกอบด้วยดวงกำเนิด
  (ผูกดวงจากวันเดือนปีเกิด) และ ดวงเทวดา (ผูกดวงจากวันที่ดูดวง) ใช้ทำนายดวงชะตาที่ทำให้เห็นอดีตกรรม
  ที่มีมาก่อนเกิดและปัจจุบันกรรม(จนถึงวันที่มาดู) จึงทำให้มีความละเอียดสูงมีข้อมูลในการวิเคราะห์ดวงชะตา
  ให้ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำมาใช้ในการปรับเสริมดวงชะตา และแก้ไขปัญหาชีวิตให้ถูกต้องกับตรงสาเหตุ
   ของปัญหา
4.รูปดวงทักษายุค ยังประกอบด้วยคาถาดาววาสนา ดาวทิพย์ ดาวลึกลับ ดาวดิถี ที่จะช่วยให้เห็นความลับ
   ความต้องการของเจ้าชะตา
5.สามารถหาดาวชื่อ ที่จะทำให้รู้ถึงอิทธิพลของชื่อจริง ชื่อเล่นที่ส่งผลต่อเจ้าชะตาในด้านต่างๆ จะทำให้สามารถ
   รู้ว่าชื่อของคุณทำให้มั่งคั่งร่ำรวย โชคดี หรือเป็นสาเหตุของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่กำลังส่งผลกับชีวิตของคุณ

สุดยอดวิชาทักษายุค วิชาที่จะช่วยคุณเปลี่ยนดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการ
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE